Certificari pentru Limba Franceza

Limba Franceză

 

Certificate pentru limba franceză:

Delf Α1 | Delf Α2 | Delf B1 | Delf B2 | Dalf C1 | Dalf C2 | Sorbonne I | Sorbonne II

DELF A1 / A2 / B1 / B2 / DALF C1 / C2 sunt certificate care atestă 4 abilităţi:

  • Capacitatea de receptare a mesajului oral
  • Capacitatea de receptare a mesajului scris
  • Capacitatea de exprimare scrisă
  • Capacitatea de exprimare orală

Regulile examinărilor le permit candidaţilor să participe la un examen pentru un anumit nivel fără să fi promovat un nivel inferior (de exemplu, un candidat se poate pregăti pentru DELF B1 fără să fi primit deja un DELF A2). Totuşi, abilităţile necesare promovării unui nivel pot fi dobândite numai progresiv, în timp.

DELF, nivelul Α1

... certifică un nivel de bază în cunoaşterea limbii franceze, care asigură capacitatea de a comunica în situaţii familiare, de zi cu zi.

DELF, nivelul Α2

... certifică un nivel de bază în cunoaşterea limbii franceze în situaţii comune, care presupun comunicare prin dialoguri simple sau discuţii pe teme familiare sau curente.

DELF, nivelul Β1

... certifică un nivel al abilităţilor referitoare la rezolvarea problemelor de zi cu zi, o cunoaştere a unui vocabular de aproximativ 2.000 de cuvinte şi a structurilor gramaticale de nivel elementar, precum şi abilitatea de a înţelege şi de a participa la discuţii pe teme curente, abilităţi de prezentare orală sau scrisă a informaţiei şi capacitatea de a scrie texte pe teme din viaţa de zi cu zi.

DELF, nivelul Β2

... certifică o bună cunoaştere a francezei vorbite, care permite exprimarea corectă, în scris şi oral, a părerilor despre diverse subiecte.

DALF, nivelul C1

... garantează recunoaşterea unui nivel avansat de cunoştinţe de limbă franceză de către organizaţii oficiale şi companii. De asemenea, un astfel de certificat scuteşte studenţii străini, care vor să-şi desfăşoare studiile în Instituţii de Învăţământ Superior din Franţa şi din alte ţări francofone, de examenele de admitere obligatorii, prin care trebuie să demonstreze o cunoaştere avansată a limbii franceze.

DALF, nivelul C2

... certifică un nivel avansat de cunoştinţe de limbă franceză, care nu se poate compara totuşi cu nivelul unui vorbitor nativ. Promovarea acestei examinări presupune îndeplinirea unor cerinţe academice sau creative. Toţi posesorii acestui certificat au posibilitatea de a obţine documentaţie pentru primirea unui Certificat de Competenţă în Limba Franceză, care se acordă de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Problemelor Religioase.

Test de connaissance du français (TCF)

... este un certificat valabil pentru 2 ani. Dacă un student nu a obţinut vreun certificat pentru limba franceză şi vrea să vadă la ce nivel de cunoştinţe se găseşte, se poate prezenta la un test TCF.

Sorbonne

... este un certificat pentru un nivel destul de ridicat de cunoştinţe în Limba Franceză, pentru care un student trebuie să fi obţinut deja un DELF B1 sau să facă faţă nivelului DELF B1 (DELF B1 nu este o condiţie necesară pentru participarea la SORBONNE I). Sorbonne I este un certificat de competenţă literară (examenul incluzând analiza a două opere literare), spre deosebire de examenele DELF/DALF, care conduc la obţinerea de certificate de competenţă în comunicare.