Certificari Limba Germana

Limba Germană

 

Fit 1 /A1 | Fit 2 /A2 | Zertifikat Deutsch (ZD) /B1 | Goethe Zertifikat B2 | Goethe Zertifikat C1 | KLEINES

(KDS=Kleines Deutsches Sprachdiplom) / C2 | GROSSES (GDS=Großes Deutsches Sprachdiplom) / C2

 

Fit 1 / A1

Acest prim certificat este pentru copii între 10 şi 15 ani. Este un certiticat care atestă cunoştinţe de bază în Limba Germană.

Fit 2 / A2

Acest al doilea certificat este de asemenea pentru copii între 10 şi 15 ani. Certificatul atestă cunoştinţele de limbă ale copilului şi abilitatea sa de a se exprima în situaţii simple, de zi cu zi.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Acest certificat dovedeşte cunoaşterea satisfăcătoare a limbii germane în exprimarea opiniilor pe diverse teme generale.

Goethe Zertifikat B2

Certificatul dovedeşte o bună cunoaştere a limbii germane în exprimarea opiniilor pe diverse teme generale. Există o limită de vârstă pentru obţinerea lui: cel puţin 15 ani. Este echivalentului calificativului ”Lower” pentru limba engleză.

Goethe Zertifikat C1

Certificatul atestă o bună cunoaştere a limbii germane şi capacitatea de a o utiliza în discuţii pe teme generale. Limită de vârstă: 16 ani. Este echivalentul lui ”Advanced Certificate” pentru limba engleză.

KLEINES (KDS=Kleines Deutsches Sprachdiplom) / C2

Certificatul dovedeşte o foarte bună cunoaştere a limbii germane. Limita de vârstă este de 18 ani. Este echivalentul lui ”Proficiency” pentru limba engleză. Certificatul este destul de dificil de obţinut, întrucât include printre cerinţe analiza a 2 opere literare.

GROSSES (GDS=Großes Deutsches Sprachdiplom) /C2

Acesta este un certificat de cel mai înalt nivel pentru Limba Germană. El atestă cunoştinţe de limbă egale cu ale unui vorbitor nativ şi asigură obţinerea documentaţiei pentru un Certificat de Competenţă. Limita de vârstă este de 18 ani.