Cambridge ESOL

Examinările Cambridge ESOL sunt examinări de top ale cunoştinţelor de limba Engleză, cu 2 milioane de candidaţi anual, în 130 de ţări. Caracteristicile acestor examinări sunt: corectitudinea deosebită a evaluărilor, recunoaşterea de către Universităţi, angajatori şi instituţii oficiale din întreaga lume, furnizarea unui suport substanţial pentru candidaţi şi profesori.

Pentru cei mai mulţi candidaţi, un certificat Cambridge ESOL este un paşaport care oferă beneficii tangibile, cum ar fi:

  • şansa unei cariere mai bune, atât în propria lor ţară, cât şi internaţional
  • admiterea într-o Universitate sau Facultate
  • evaluarea progresului în cunoaşterea limbii engleze

Aproape toate universităţile şi facultăţile din învăţământul superior din Marea Britanie, precum şi sute de alte universităţi din USA, Canada, Australia şi Noua Zeenlandă, recunosc examinările Cambridge ESOL, pentru nivelurile C1 (CAE) şi C2 (CPE) sau IELTS (cu scorul minim 6.0), considerând că succesul la examinare dovedeşte cunoştinţe satisfăcătoare de limba engleză.

Universităţi din întreaga lume recunosc, de asemenea, aceste examinări la diferite niveluri şi le consideră suficiente pentru admiterea studenţilor care le-au promovat sau pentru scutirea studenţilor de la anumite cursuri.

ALTE

Cambridge ESOL este membru fondator al ALTE – the Union of Language Examiners in Europe, care este un for pentru dezvoltarea prototipurilor de evaluare a limbilor europene. ALTE are organizaţii membre în 24 de ţări şi răspunde de mai multe programe. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl alte.org

Can Do

Examinările Cambridge ESOL reprezintă descrieri ale competenţei lingvistice de tip ”Can Do”, care au fost aprobate de membrii ALTE. Sistemul ”Can Do” oferă o descriere a abilităţilor lingvistice cerute fiecărui candidat, în fiecare limbă, pe niveluri de cunoştinţe. Descrierile cuprind un domeniu larg de aşteptări, cum ar fi abilităţile generale ale candidatului, viaţa socială şi turismul, cariera şi studiile. Aceste descrieri facilitează fiecărui candidat o înţelegere a importanţei fiecărui nivel. Pentru mai multe informaţii privitoare la aceste descrieri, vizitaţi situl alte.org