Metoda Learn

Am creat un model educaţional unic, care le oferă studenţilor posibilitatea să obţină:

  • cunoaşterea (validată prin diplome) a două limbi străine până la vârsta de 15 ani
  • utilizarea specializată a limbilor străine învăţate pentru studiile de nivel universitar
  • aprofundarea rapidă a cunoştinţelor în mai multe limbi străine, în domeniul lor de activitate
  • cunoaşterea aspectelor esenţiale ale culturii fiecărei limbi străine învăţate.

Metoda Learn este rezultatul a 20 de ani de experienţă în predare. Ştim demult că învăţatul pe de rost nu conduce nici la fixarea cunoştinţelor, nici la dezvoltarea de ansamblu a studenţilor. Metoda Learn foloseşte resurse educaţionale speciale, cum sunt tablele interactive, imaginile video, slide-urile şi jocurile care încurajează studenţii să participe activ la propria lor educaţie. Educaţia devine o experienţă cu rezultate impresionante în privinţa cunoştinţelor acumulate şi a dezvoltării personale.

Metoda Learn oferă motivaţia potrivită pentru ca studenţii să-şi dezvolte abilităţile lingvistice şi să îşi folosească la maxim capacitatea de învăţare. În acelaşi timp, îi învaţă să lucreze în echipă. Este cea mai actuală şi mai eficientă metodă de predare-învăţare, pe care numai o organizaţie de talia EUROGNOSI o poate oferi.